Att ge är att få: Välgörenhetens goda effekter på hälsan

Det talas mycket om välgörenhet. Konceptet är mänskligt, nödvändigt och naturligt. Men oftast fokuserar vi på de goda effekterna på mottagaren, vilket såklart är själva andemeningen med välgörenhet. Det finns dock faktiskt goda effekter på givaren också, vilket inte är att ringakta då givaren trots allt är den som möjliggör själva välgörenheten. Att ge är alltså att få. Välgörenhet är en naturlig cykel som gynnar samtliga deltagare. Depression och ångest? Börja ge!

 

Välgörenhet som kur mot depression

 

Forskning har kommit fram till att välgörenhet kan ha goda effekter på den psykiska hälsan. Människor som till exempel lider av depression kan med fördel rikta den lilla energi de har kvar till välgörande ändamål. Detta skapar ett projekt som distraherar dem från sina egna bekymmer, och som samtidigt gör gott för samvetet. Det är viktigt för de deprimerade att komma ut och känna att ett syfte finns.

Det är lätt att tänka på välgörenhet, men ibland behövs det konkreta sammanhang där välgörenhet utövas, inte minst för den deprimerade. Sålunda kommer här några tips på enkla men välgörande handlingar:

  • Samla ihop all pant i hemmet och gå sedan till närmsta pantstation: Ge sedan pengarna till välgörenhet.
  • Köp ett antal matpaket som sedan går till utsatta barn i fattiga länder. Detta kan göras hemifrån.
  • Samla ihop kläder och saker du inte längre har nytta av och gå sedan till närmsta secondhandbutik. Du kan även lämna kläder i klädbanker som oftast är stationerade vid avfallsstationer. Det är mycket bättre att ge bort än att samla lån och krediter på saker du egentligen inte behöver och som du köper för att fylla det inre tomrummet.
  • Ge en slant direkt till en behövande, när du till exempel är ute på promenad och ser en medmänniska i nöd.
  • Erbjud att hjälpa till med läxläsning på ett bibliotek.
  • Erbjud att hjälpa till på ett ålderdomshem.
  • Skriv uppmuntrande lappar till dig själv: Investera i dig själv. Det blir en personlig form av välgörenhet, och det är inte att förkasta.
  • Adoptera en katt eller en hund från ett härbärge, det ger både dig och dem ett naturligt botemedel mot ensamhet

Bygg upp ett kontinuerligt givande

Som ni förmodligen nu förstår, kommer välgörenhet i olika skepnader. Det viktigaste är bara att känna att man gör nytta, både för sig själv och andra. Det är en naturlig instinkt att ta hand om sina medmänniskor, även om vi nu känns längre bort än någonsin.

Bygg upp ett kontinuerligt givande, genom att sätta i system att ge till exempel varje månad (ge efter förmåga). Det kommer att göra gott för själen. Du kommer förmodligen också att känna ett behov av att fortsätta ge, om du en gång börjat.