Veterinärer utan gränser

Precis som det finns en stor välgörenhetsförening för människor i nöd som heter Läkare utan gränser finns det också en motsvarande version för djur som heter Veterinärer utan gränser där man på ett opartiskt vis gör vad man kan för att hjälpa djur i nöd. Organisationen bildades år 2010 och fokuserar på både djur och människor, ofta i symbios med varandra.

Tanken bakom denna organisation är att det alltid skall finns vård att tillgå åt djur runtom i världen men man sysslar även med att ta hand om människor genom att bland annat resa till konfliktområden för att på ett opartiskt sätt hjälpa dem och deras djur. Man anlitar också arbetslösa och fattiga människor att hjälpa till med djurarbetet, till exempel att bygga kliniker eller att fånga in djur som måste få vård.

Bland de främsta uppgifterna som man sysslar med är vaccination och kastration. Om man ser till att djur som hundar och katter inte förökar sig slipper man många framtida problem och genom att hålla dem friska kan man motarbeta svåra sjukdomar som rabies och kalasarviruset. Allt man gör handlar om långsiktig hjälp som djur kan främjas av för en lång framtid.