Vad är välgörenhet?

Att göra väl är något som sedan urminnes tider har engagerat människor och man skall absolut inte tro att det är ett specifikt modernt eller västerländskt fenomen. Det finns många olika typer av välgörenhet men vad den alltid har gemensamt är att det hela går ut på att man vill hjälpa andra, antingen genom ekonomisk hjälp eller genom att göra tjänster, ge utbildning eller varor.

En av de äldsta formerna av välgörenhet återfinns i vad man kallar för allmosor. Detta är gåvor som förespråkas inom olika religioner som hindudism och kristendom och är en form av andlig plikt gentemot dem som har det sämst. Inom vissa trosföreställningar är det ett sätt att “köpa” en plats i himmelen medan andra menar att de endast är fördelaktiga om de görs med ett gott hjärta. Oavsett hur man ser på saken så är allmosor ett vida spritt fenomen och är en del av välgörenhet.

Välgörenhetsorganisationer är ideella institutioner som går ut på att man på olika sätt skall hjälpa människor som har det svårt. Det kan handla om att behandla sjuka gatubarn i Brasilien, att ge hem åt föräldralösa flickor i Ukraina eller att utbilda kvinnor i Indien. Organisationerna sponsras av företag och privatpersoner som antingen ger summor eller praktiskt hjälper till genom att donera tjänster och artiklar till dem som behöver. Under senare år har många satsat på just utbildning av kvinnor liksom att hjälpa lokala jordbrukare runtom i världen att få rättvisa priser för sina produkter.

Välgörenhet börjar med individens vilja att hjälpa människor men också djur; om en levande varelse befinner sig i en nödsituation är det lika jobbigt för två- som fyrbenta. Alla kan hjälpa till på något sätt och ingen hjälp är att förkasta!