Röda korset och röda halvmånen

En av de berömdaste välgörenhetsorganisationerna i världen heter Röda Korset och bildades på mitten av 1800-talet av en ung, schweizisk bankir som hette Henry Dunant. Efter att ha bevittnat de fruktansvärda konsekvenserna av ett stort slag i Algeriet värvade han framförallt kvinnor att hjälpa till med vården av de många sårade och lyckades bygga ett antal kliniker för ändamålet.

Detta födde en passion för att hjälpa människor i nöd och Dunant lät några år sedan grunda Röda korset, en organisations vars främsta uppgift var att på ett opartiskt sätt kunna hjälpa människor i krigskonflikter. De som arbetade för organisationen skulle alltid ha tillgång till båda sidorna under en kris, och vara respekterade och skyddade av alla. För att de lätt skulle kännas igen bar de en tydlig armbindel som var vit med ett rött kors, och idag finns även en liknande logo fast med en halvmåne då många volontärer idag är muslimer, liksom en röd kristall för dem som inte tillhör någon organiserad religion. Man har idag runt hundra miljoner medlemmar och allas svurna mål är att till varje pris förhindra mänskligt lidande liksom att hjälpa dem som trots det lider.