Debatten om bistånd

Bistånd är en av välgörenhetens många ansikten och handlar om att man hjälper människor runt om i världen som lider av olika skäl. Det kan handla om humanitära kriser, krig, naturkatastrofer och sjukdom och målet med bistånd är att kunna hjälpa så många som möjligt, dels genom akut hjälp som mat och läkarvård men också långsiktiga projekt som utbildning och byggen av sjukhus och skolor. Under de senaste åren råder det ett ganska hetsig biståndsdebatt där många ställer sig kritiska mot svensk biståndshjälp.

Så varför i hela fridens namn skulle någon sätt sig emot att hjälpa andra? Problemet är mångfacetterat och har inte underlättats av diverse korruptionsskandaler där biståndsarbetare har anklagats för att förskingra pengar, att ta för mycket betalt för sina tjänster eller skickat stöd åt regimer som är av tvivelaktig art. Det finns också de som menar att man borde satsa på sitt eget lands problem istället för att skicka pengarna åt andra.

Det så kallade enprocentsmålet har utarbetats av FN och går ut på att utvecklade länder skall ge en procent av sina inkomster till länder som har det svårt. De flesta svenska partier ser detta som ett positivt projekt men det finns också motståndare som med det utökar debatten.