Hand i Hand

Om det någonsin skall gå att komma rätt med svår fattigdom och dess hemska konsekvenser måste man hjälpa människor att hjälpa sig själva. Det handlar om utbildning och möjligheter till arbete och ingenstans är detta sannare än in Indien. Årtusenden av mansdominans och kastsystem har gjort indiska kvinnor till offer för våld och hunger och det är särskilt ett svårt problem bland de fattigare klasserna. Om en fattig indiska kvinna blir änka eller förblir ogift så har hon nästan inget värde alls i sitt samhälle, vilket ofta leder till prostitution, brottslighet och för tidig död. Detta vill hjälporganisationen Hand i Hand göra någonting åt och man betraktar så kallade mikrolån åt indiska kvinnor som ett av de främsta vapnen i kampen mot detta.

Historien om Hand i Hand började för trettio år sedan då ett svenskt par, Gunnel och Olle Blomqvit, båda lärare till yrket reste till Indien på en studieresa. Resan kom att göra ett djupt intryck på dem och förändra deras liv på ett sätt som de inte hade kunnat ana innan de begav sig på den. Ett av resans moment var att besöka en lokal hjälporganisation där man satsade på att utbilda kvinnor till att driva egna företag och på så sätt skaffa sig ekonomisk självständighet. Visiten slutande med att lärarparet donerade pengar till organisationen men när de kom hem till Sverige kände de att de ville gör något vidare för detta fantastiska initiativ. De startade så sin hjälporganisation och lyckades under 90-talets gång samla in ansenliga belopp från både företag och privatpersoner för att sedan ge dem till olika projekt som gick ut på att motverka barnarbete, sprida kunskap, öka utbildningen samt hjälpa till med sjukvård.

Mot slutet av 90-talet involverades Percy Barnevik i i Hand i Hand och med hans hjälp och engagemang har man lyckats höja både publicitet och bidrag. Man arbetar nu på flera olika fronter, men fortfarande så ligger Indien lite extra varmt om hjärtat eftersom det var där allt började. Att se fyraåringar arbeta hårt med att väva siden är ingenting man glömmer i första taget!

Idag satsar man mycket på just kvinnor och det beror framförallt att det från forskning har visat sig att kvinnor tenderar att lägga det mesta av sina tillgångar på familjen, medan män inte ens ger hälften. Genom att lära kvinnor hur man driver ett företag och att ge dem så kallade mikrolån för att starta eget hjälper man samtidigt deras familjer i allra högsta grad. Hitintills har detta visat sig vare en mycket framgångsrik metod och visionen är att kunna hjälpa hela byar ur fattigdomsträsket.