Frälsningsarmén genom tiderna

En av världens berömdaste välgörenhetsorganisationer är Frälsningsarmén som bildades i Storbritannien år 1865. Mindre än tjugo år senare fanns den även i Sverige och blev snabbt en stark, kristen kyrka vars främsta mål alltid har varit välgörenhet av olika slag. Runtom i världen finns det över en miljon medlemmar och man driver många typer av verksamheter som kliniker och sjukhus samt soppkök. Målet är framförallt att hjälpa människor som kommit på sniskan i livet på grund av till exempel alkohol och droger, som blivit hemlösa liksom människor som av andra anledningar har svårigheter att klara sig som handikappade, föräldralösa barn och utsatta kvinnor.

För att finansiera sin hjälpverksamhet driver Frälsningsarmén bland annat second hand shoppen Myrorna som finns i många svenska städer, och man sysslar också med insamlingar från regelrätta gatuinsamlingar. Särskilt runt högtider som Jul då människor är ute och shoppar mycket, eller under rushtider vid tågstationer kan man se dess aktivister stå men en ringklocka eller en gitarr och sjunga psalmer och frälsningssånger liksom göra utrop om sin insamling. Eftersom man har en militant profil i bemärkelsen att man har hierarki och en viss militärvokabulär kallas medlemmarna för soldater och deras uniformer går också i militärstil. Man har också en tidskrift, passande kallad Stridropet, som innehåller artiklar om arméns välgörenhetsprojekt liksom artiklar som har med tro och hopp att göra.

Då Frälsningsarmén har en starkt kristen profil har den ofta kritiserats av olika motståndare och särskilt i USA har man fått en hel del kritik för sina kampanjer mot homosexualitet. Man baserar detta på Bibelcitat och när olika lagar om lika rättigheter för homosexuella kommer på tapeten kan de bli ganska så högljudda. I övrigt är det dock en relativt lugn rörelse med goda intentioner.