Clowner utan gränser, en gränslös välgörenhetsorganisation

Följande artikel handlar om organisationen Clowner utan gränser och deras arbete för att sprida glädje i hela världen.

 

Organisationen Clowner utan gränser

Den svenska organisationen Clowner utan gränser skapades genom den spanska organisationen med liknande funktioner. I mitten på 90-talet etablerades den svenska föreningen, både den spanska förlagan och den svenska föreningen inspirerades mycket av Läkare utan gränsers koncept. Att åka dit eller skicka clowner till ställen där de verkligen behövdes. Således är föreningen helt utan gränser, de är vare sig politiskt eller religiöst bundna till något och de bedriver verksamhet oberoende av landsgränser eller andra typer av gränser.

Om du och din förening vill arbeta med välgörenhet eller nå ut till fler kan det vara smart att lägga mer tid och ekonomi på snygga nyhetsbrev och andra liknande produkter, kolla länken för mer information. Det behöver inte vara svårt att engagera sig mer, snarare tvärtom. Den här typen av välgörenhetsorganisationer finns inom andra branscher också, exempelvis Musiker utan gränser och fler konstellationer som arbetar på samma sätt. Dessutom finns Clowner utan gränser i fler länder än tidigare också. Bland annat i Frankrike, Kanada och USA.

Om du är mer nyfiken kan du läsa mer här på deras egen hemsida.

Olika evenemang och medlemmar

Organisationen genomför turnéer till de platser där de behövs som mest oavsett om det är flyktingförläggningar, städer eller länder. Men, de har en återkommande aktivitet som de genomför i Sverige varje år. Nämligen firandet av clownnäsans dag, firandet äger rum i Stockholm och har varierats mellan Skansen och Kungsträdgården. Genom evenemanget vill de lyfta fram sin betydelse, värva nya medlemmar och samla in pengar till sina kommande projekt. Ett jättebra tillfälle att få lära sig mer om vad deras organisation gör och hur vi kan hjälpa till och göra den ännu bättre helt enkelt.

Utöver att genomföra turnéer och evenemanget på clownnäsans dag så arrangerar de också utbildningar av olika slag. Dels utbildningar av nya ledare inom verksamheten samt att utbilda barn och unga. Deras utbildningar verkar vara mycket uppskattade och deras verksamhet är fantastisk på många sätt. Att de sprider glädje på ställen där det mest råder krig och elände är i allra högsta grad en välgörande insats.

En del av den svenska skådespelareliten har varit del av clowner utan gränser vid olika tillfällen. Långt ifrån alla som skulle kunna vara en del av deras organisation har varit med, men en hel del skådespelare som arbetat som sjukhusclowner, med barnteater eller som magiker har förekommit inom verksamheten. I andra länder är det ännu vanligare att magiker av olika slag är en del av den här formen av organisation, så är det inte riktigt i Sverige, även om det naturligtvis är lika uppskattat varje gång de är med och underhåller också.