Är din lokal för välgörenhetsorganisationen säker?

Driver du en välgörenhetsorganisation i en lokal som är fylld av risker? För att ta reda på om så är fallet kan du anlita experthjälp för att gå igenom byggnaden eller lokalen och hitta samt förebygga eventuella risker som finns med den.

Driv välgörenheten säkert

Många som driver en välgörenhetsorganisation gör det på frivillig basis och har därmed inte samma skydd som vid exempelvis en anställning. Om något skulle hända under tiden man arbetar med välgörenheten får man själv ta konsekvenserna av det. Men det kan ändå vara bra att minimera riskerna genom att göra så gott man kan för att förebygga skador och olyckor. När välgörenhetsarbetarna är ute på fältet och jobbar finns det inte så mycket man kan göra för att påverka säkerheten. Dock kan man göra sitt yttersta för att se till att lokalen som man driver verksamheten i är så säker som möjligt.

Anlita Briab

Det finns många risker med en lokal. Alltifrån brandfarlig VVS-konstruktion till dolda fel och brister i byggnaden kan vara stora riskfaktorer som människor är i närheten av varje dag. Att säkerställa att byggnaden eller lokalen man vistas i är säker är därför viktigt att göra i så tidigt skede som möjligt för att alla som arbetar inom verksamheten inte ska riskera att råka illa ut.

Ett sätt att ta reda på hur lokalen eller byggnaden ser ut är genom att anlita Briab för en kontroll och genomgång av platsen. Det är ett väldigt bra sätt att få svart på vitt vad som behöver göras och därmed kunna vidta rätt åtgärder för att skapa en säker plats för volontärarbetarna att vistas på. Kom ihåg att meddela volontärerna inom verksamheten om läget. Om åtgärderna är för dyra att åtgärda bör alla vara medvetna om riskerna så att de kan göra ett aktivt och medvetet val om de vill fortsätta vistas i lokalen eller inte. Alternativt kan det vara nödvändigt för verksamheten att hitta nya lokaler som är säkrare att vistas i för att slippa ta eventuella konsekvenser av att bedriva verksamhet i farliga lokaler.