Cancerfonden

Cancerfonden är den allra största fonden i Sverige som bidrar till forskning om cancer. Det bildades år 1951 med målet att färre ska drabbas av sjukdomen och att de som gör det, ska överleva. Att fonden blivit så stor är inte konstigt, cancer är en sjukdom som drabbar alldeles för många människor vilket gör att många vill bidra. Då det är en ideell organisation är de helt beroende av att få in bidrag från privatpersoner genom månatliga bidragsgivare, insamlingar och donationer från testamenten. Det finns även möjlighet att starta en egen gratulationsinsamling vid till exempel födelsedagar eller bröllopsfirande.

Det är lätt att tro att ens pengar kanske inte gör någon direkt nytta utan bara bokförs i olika pärmar och papper för att sedan försvinna i mängden. Så är dock inte fallet, utan alla pengar som kommer in gör nytta på något sätt. Pengarna som samlas in från olika donationer går bland annat till att sprida kunskap om cancer, forskning och påverkansarbete. Allt detta går hand i hand för att minska uppkomsten av cancer – ju fler som vet vilka faktorer som kan bidra till cancer, desto mer går det att göra för att undvika detta. Cancerfonden vill sprida budskapet att 30 % av all cancer går att förebygga genom ett hälsosamt liv. Påverkansarbetet hjälper de som redan drabbats av cancer och ger dem stöd, till exempel via telefonlinjer och deras mötesplats på Facebook. De sociala kanalerna utnyttjas även till att låta folk berätta om sina personliga upplevelser av cancer.

Pengarna från insamlingarna går även till att skicka ut en medlemstidning, Rädda Livet, som ges ut fyra gånger om året. Tidningen syftar till att ge kunskap och hopp för de som drabbats av sjukdomen, samt att informera om vart pengarna de fått in via insamlingar, tar vägen. Även nyhetsbrev skickas ut via e-post mellan fyra och åtta gånger om året. Cancerfonden skapar också broschyrer som delas ut till drabbade och anhöriga via sjukvården. Olika kampanjer som Rosa bandet och Mustaschkampen används också för att samla in pengar till fonden.

Sist men inte minst går en stor del av summan som samlats in till forskning. Varje år sponsras ca 450 forskningsprojekt av Cancerfonden där Sveriges främsta cancerforskare deltar. Cancerfonden är mycket noga med att vara transparenta vart pengarna går och redovisar alltid resultatet tydligt. Till exempel finansierades 42 stycken forskartjänster med ca 35 miljoner kronor under år 2016, en miljon gick till 121 stipendier och totalt delades 446 miljoner ut till förmån för forskningen. För den som är nyfiken på ännu mer exakta siffror finns deras årsredovisning tillgänglig att ladda ned från hemsidan. 2017 blev ett rekordår för Cancerfonden, vilket bådar gott inför framtiden och deras vision om att en dag utrota cancer helt och hållet.