Att rädda barn

Barn är världens framtid och tyvärr är de ofta de främsta offren under olika krissituationer. Då de är mer utsatta och inte kan klara sig själva är det viktigt att de snabbt får hjälp då de befinner sig i farozonen. Välgörenhetsorganisationen Rädda Barnen finns för just detta syfte och kämpar för att FN:s konvention om barns rättigheter skall följas. Organisationen finns i 120 länder och man arbetar med alla möjliga slags frågor som har med barns välmående att göra; allt från att vårda sjuka barn i fattiga eller krisdrabbade länder till att motverka barnaga i västvärlden.

Rädda barnen är en helt fristående organisation som ställer sig neutral i politiska och religiösa frågor. Redan från dag ett gick dess arbete ut på detta då dess grundare, engelskan Eglantyne Jebbs, bevittnade vad en handelsblockad under det första världskriget innebar för barnen. Över tre miljoner barn på fiendernas sida drabbades och Jebb kämpade för att barnen skulle kunna räddas då de ju inte hade någonting med kriget att göra.

Idag är man aktiv i hela världen och under den stora flyktingkrisen under senare år har man arbetat aktivt för att barn i flyktingläger skall behandlas väl och ha tillgång till skola.