Att rädda barn

Barn är världens framtid och tyvärr är de ofta de främsta offren under olika krissituationer. Då de är mer utsatta och inte kan klara sig själva är det viktigt att de snabbt får hjälp då de befinner sig i farozonen. Välgörenhetsorganisationen Rädda Barnen finns för just detta syfte och kämpar för att FN:s konvention om barns rättigheter skall följas. Organisationen finns i 120 länder och man arbetar med alla möjliga slags frågor som har med barns välmående att göra; allt från att vårda sjuka barn i fattiga eller krisdrabbade länder till att motverka barnaga i västvärlden.

Rädda barnen är en helt fristående organisation som ställer sig neutral i politiska och religiösa frågor. Redan från dag ett gick dess arbete ut på detta då dess grundare, engelskan Eglantyne Jebbs, bevittnade vad en handelsblockad under det första världskriget innebar för barnen. Över tre miljoner barn på fiendernas sida drabbades och Jebb kämpade för att barnen skulle kunna räddas då de ju inte hade någonting med kriget att göra.

Idag är man aktiv i hela världen och under den stora flyktingkrisen under senare år har man arbetat aktivt för att barn i flyktingläger skall behandlas väl och ha tillgång till skola.

Cancerfonden

Cancerfonden är den allra största fonden i Sverige som bidrar till forskning om cancer. Det bildades år 1951 med målet att färre ska drabbas av sjukdomen och att de som gör det, ska överleva. Att fonden blivit så stor är inte konstigt, cancer är en sjukdom som drabbar alldeles för många människor vilket gör att många vill bidra. Då det är en ideell organisation är de helt beroende av att få in bidrag från privatpersoner genom månatliga bidragsgivare, insamlingar och donationer från testamenten. Det finns även möjlighet att starta en egen gratulationsinsamling vid till exempel födelsedagar eller bröllopsfirande.

Det är lätt att tro att ens pengar kanske inte gör någon direkt nytta utan bara bokförs i olika pärmar och papper för att sedan försvinna i mängden. Så är dock inte fallet, utan alla pengar som kommer in gör nytta på något sätt. Pengarna som samlas in från olika donationer går bland annat till att sprida kunskap om cancer, forskning och påverkansarbete. Allt detta går hand i hand för att minska uppkomsten av cancer – ju fler som vet vilka faktorer som kan bidra till cancer, desto mer går det att göra för att undvika detta. Cancerfonden vill sprida budskapet att 30 % av all cancer går att förebygga genom ett hälsosamt liv. Påverkansarbetet hjälper de som redan drabbats av cancer och ger dem stöd, till exempel via telefonlinjer och deras mötesplats på Facebook. De sociala kanalerna utnyttjas även till att låta folk berätta om sina personliga upplevelser av cancer.

Pengarna från insamlingarna går även till att skicka ut en medlemstidning, Rädda Livet, som ges ut fyra gånger om året. Tidningen syftar till att ge kunskap och hopp för de som drabbats av sjukdomen, samt att informera om vart pengarna de fått in via insamlingar, tar vägen. Även nyhetsbrev skickas ut via e-post mellan fyra och åtta gånger om året. Cancerfonden skapar också broschyrer som delas ut till drabbade och anhöriga via sjukvården. Olika kampanjer som Rosa bandet och Mustaschkampen används också för att samla in pengar till fonden.

Sist men inte minst går en stor del av summan som samlats in till forskning. Varje år sponsras ca 450 forskningsprojekt av Cancerfonden där Sveriges främsta cancerforskare deltar. Cancerfonden är mycket noga med att vara transparenta vart pengarna går och redovisar alltid resultatet tydligt. Till exempel finansierades 42 stycken forskartjänster med ca 35 miljoner kronor under år 2016, en miljon gick till 121 stipendier och totalt delades 446 miljoner ut till förmån för forskningen. För den som är nyfiken på ännu mer exakta siffror finns deras årsredovisning tillgänglig att ladda ned från hemsidan. 2017 blev ett rekordår för Cancerfonden, vilket bådar gott inför framtiden och deras vision om att en dag utrota cancer helt och hållet.

Hur man startar en välgörenhetsorganisation

I tiden där det känns som att allt styrs över människors huvuden är lätt att känna att man inte kan göra någon skillnad när det kommer till krig, lidande, svält och nöd. Hopplöst ser man på nyheterna hur världen har ont och även om man gärna skulle donera en slant är det många som känner att pengarna inte kommer att nå dit man vill. Är man en eldsjäl som brinner för ett visst ändamål finns det sätt att göra världen till en bättre plats som privatperson och ett bra sådant är att starta sin egen välgörenhet där man kan ge stöd åt sådant man tycker är viktigt.

Har man tillgång till sociala media är detta ett utmärkt sätt att starta insamlingar och värva volontärer. Man kan sätta igång en petition eller utmana folk att göra saker för goda ändamål som att till exempel springa varje dag i hundra dagar i rad för att hjälpa barncancerfonden. Vill man kan man också starta en regelrätt hjälporganisation men då är det framförallt viktigt att man har ordning på alla sina papper. Man bör också set till att ha ett bra team bakom sig, liksom att vara noga med att presentera sin sak väl.

Debatten om bistånd

Bistånd är en av välgörenhetens många ansikten och handlar om att man hjälper människor runt om i världen som lider av olika skäl. Det kan handla om humanitära kriser, krig, naturkatastrofer och sjukdom och målet med bistånd är att kunna hjälpa så många som möjligt, dels genom akut hjälp som mat och läkarvård men också långsiktiga projekt som utbildning och byggen av sjukhus och skolor. Under de senaste åren råder det ett ganska hetsig biståndsdebatt där många ställer sig kritiska mot svensk biståndshjälp.

Så varför i hela fridens namn skulle någon sätt sig emot att hjälpa andra? Problemet är mångfacetterat och har inte underlättats av diverse korruptionsskandaler där biståndsarbetare har anklagats för att förskingra pengar, att ta för mycket betalt för sina tjänster eller skickat stöd åt regimer som är av tvivelaktig art. Det finns också de som menar att man borde satsa på sitt eget lands problem istället för att skicka pengarna åt andra.

Det så kallade enprocentsmålet har utarbetats av FN och går ut på att utvecklade länder skall ge en procent av sina inkomster till länder som har det svårt. De flesta svenska partier ser detta som ett positivt projekt men det finns också motståndare som med det utökar debatten.

Röda korset och röda halvmånen

En av de berömdaste välgörenhetsorganisationerna i världen heter Röda Korset och bildades på mitten av 1800-talet av en ung, schweizisk bankir som hette Henry Dunant. Efter att ha bevittnat de fruktansvärda konsekvenserna av ett stort slag i Algeriet värvade han framförallt kvinnor att hjälpa till med vården av de många sårade och lyckades bygga ett antal kliniker för ändamålet.

Detta födde en passion för att hjälpa människor i nöd och Dunant lät några år sedan grunda Röda korset, en organisations vars främsta uppgift var att på ett opartiskt sätt kunna hjälpa människor i krigskonflikter. De som arbetade för organisationen skulle alltid ha tillgång till båda sidorna under en kris, och vara respekterade och skyddade av alla. För att de lätt skulle kännas igen bar de en tydlig armbindel som var vit med ett rött kors, och idag finns även en liknande logo fast med en halvmåne då många volontärer idag är muslimer, liksom en röd kristall för dem som inte tillhör någon organiserad religion. Man har idag runt hundra miljoner medlemmar och allas svurna mål är att till varje pris förhindra mänskligt lidande liksom att hjälpa dem som trots det lider.

Svenskar Swishar för välgörenheten

År 2017 visade sig bli ett år där svenskarna överträffade sig själva när det kommer att ge pengar i välgörande syften. Detta kan bland annat bero på att det har blivit lätt att donera till välgörenhet tack vare bland annat Swish, där man på ett snabbt och enkelt sätt kan ge pengar via mobilen.

Den första välgörenhetsorganisationen i Sverige som insåg värdet med denna betaltjänst var Frälsningsarmén som redan år 2014 skaffade sig Swish. Sedan dess har även denna organisation sett en markant uppgång och den allra bästa månaden blev december då folk över lag lägger många slantar på julklappar och godis. Detta är ofta en tid då många får lite skuldkänslor för allt sitt shoppande; julhysterin är större än någonsin och har länge varit Sveriges mest kommersiella högtid då det inte bara skall handlas julklappar utan även mat och dryck, julgran och dekorationer liksom kläder och utrustning till jultomtar. Därför är det förståeligt att svenska donerar extra vid just denna tid på året och är något som verkligen bör uppmuntras.

Enligt en artikel i Aftonbladet bör man dock se upp lite för vilka avgifter som Swishandet innebär. Flera banker tar betalt för denna service, bland annat Sparbankerna, Handelsbanken och Swedbank medan organisationer som Rädda barnen och Läkare utan gränser är avgiftsfria om man donerar till dem med Swish. Nu när det är så lätt att donera så är det många som agerar impulsivt och då det kan vara svårt för den egna plånboken så är det åtminstone mycket positivt för många välgörenhetsorganisationer.

Veterinärer utan gränser

Precis som det finns en stor välgörenhetsförening för människor i nöd som heter Läkare utan gränser finns det också en motsvarande version för djur som heter Veterinärer utan gränser där man på ett opartiskt vis gör vad man kan för att hjälpa djur i nöd. Organisationen bildades år 2010 och fokuserar på både djur och människor, ofta i symbios med varandra.

Tanken bakom denna organisation är att det alltid skall finns vård att tillgå åt djur runtom i världen men man sysslar även med att ta hand om människor genom att bland annat resa till konfliktområden för att på ett opartiskt sätt hjälpa dem och deras djur. Man anlitar också arbetslösa och fattiga människor att hjälpa till med djurarbetet, till exempel att bygga kliniker eller att fånga in djur som måste få vård.

Bland de främsta uppgifterna som man sysslar med är vaccination och kastration. Om man ser till att djur som hundar och katter inte förökar sig slipper man många framtida problem och genom att hålla dem friska kan man motarbeta svåra sjukdomar som rabies och kalasarviruset. Allt man gör handlar om långsiktig hjälp som djur kan främjas av för en lång framtid.

Läkare utan gränser

Året var 1971 och platsen var Paris, Frankrike. En grupp människor som arbetade inom sjukvård och journalistik hade fått nog av hur politiska konflikter påverkade människors liv och hälsa och bestämde så att bilda en egen organisation som skulle vara helt fristående och opolitisk. Eftersom de flesta i gruppen var läkare kallade man den Läkare utan gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF) på franska.

Enligt denna hjälporganisation handlar allt om patienten och inget om var han eller hon står politiskt och religiöst och det enda uppdraget man har är att hela människor från olyckor och sjukdomar som har framkallats av krig, svält eller naturkatastrofer. Organisationen är dock inte tyst utan ser som sin uppgift att belysa krissituationer där människoliv har hamnat i riskzonen. Kända exempel på organisationens agerande är då man belyste folkmorden i Rwanda för hela världen, liksom och varna omvärlden under ebola-krisen, då man snabbt kom på plats för att hjälpa dem som insjuknat.

Över tre fjärdedelar av organisationens finanser kommer ifrån privata donationer och man finns idag i 24 länder. Man kan stödja dem genom att donera pengar liksom att arbeta som volontär och om man köper lotter från svenska Postkodlotteriet går en andel hit.

Frälsningsarmén genom tiderna

En av världens berömdaste välgörenhetsorganisationer är Frälsningsarmén som bildades i Storbritannien år 1865. Mindre än tjugo år senare fanns den även i Sverige och blev snabbt en stark, kristen kyrka vars främsta mål alltid har varit välgörenhet av olika slag. Runtom i världen finns det över en miljon medlemmar och man driver många typer av verksamheter som kliniker och sjukhus samt soppkök. Målet är framförallt att hjälpa människor som kommit på sniskan i livet på grund av till exempel alkohol och droger, som blivit hemlösa liksom människor som av andra anledningar har svårigheter att klara sig som handikappade, föräldralösa barn och utsatta kvinnor.

För att finansiera sin hjälpverksamhet driver Frälsningsarmén bland annat second hand shoppen Myrorna som finns i många svenska städer, och man sysslar också med insamlingar från regelrätta gatuinsamlingar. Särskilt runt högtider som Jul då människor är ute och shoppar mycket, eller under rushtider vid tågstationer kan man se dess aktivister stå men en ringklocka eller en gitarr och sjunga psalmer och frälsningssånger liksom göra utrop om sin insamling. Eftersom man har en militant profil i bemärkelsen att man har hierarki och en viss militärvokabulär kallas medlemmarna för soldater och deras uniformer går också i militärstil. Man har också en tidskrift, passande kallad Stridropet, som innehåller artiklar om arméns välgörenhetsprojekt liksom artiklar som har med tro och hopp att göra.

Då Frälsningsarmén har en starkt kristen profil har den ofta kritiserats av olika motståndare och särskilt i USA har man fått en hel del kritik för sina kampanjer mot homosexualitet. Man baserar detta på Bibelcitat och när olika lagar om lika rättigheter för homosexuella kommer på tapeten kan de bli ganska så högljudda. I övrigt är det dock en relativt lugn rörelse med goda intentioner.

Den välgörande chokladen

Runtom i världen finns det många projekt som inriktar sig på så kallad fair trade, där lokala bönder och tillverkare får sälja sina varor till rimliga priser och inte hela tiden utnyttjas hårt av regeringar och storföretag. Man satsar framförallt på kvinnor eftersom det har visat sig gett de allra bästa resultaten, då kvinnor tenderar att lägga sin vinst på familjen snarare än personliga nöjen, och Divine Chocolate är just ett sådant projekt.

Tanken bakom Divine Chocolate är att man skall hjälpa afrikanska kakaofarmare att kunna leva på sina skördar och få en rättvis inkomst för att sin möda. Organisationen som är brittisk men också har filialer i USA, arbetar för att främja dessa jordbrukare för att sedan tillverka choklad som finansierar hela idén. Det hela startade på 90-talet i Ghana då politiska skiften gjorde att lagstiftningen ändrades och lokalbor plötsligt fick rättighet att driva sina egna kakaofarmer. Detta stöddes snart av Divine Chocolate som under en tid även hade Body Shop som delägare och projektet uppmuntrades och publicerades vitt och brett i framförallt brittisk med också internationell media.

Nu skall man inte tro att detta handlar om någon slags ”tycka synd om” kampanj och att chokladen man framställer är av dålig kvalitet. Nej, här handlar det om ljuvligt god choklad förpackad i vackra och lyxiga format, allt ifrån chokladkakor till presentlådor. Man har med det fått fram ett otroligt smart och framgångsrikt koncept där alla vinner: över tusen byar samarbetar idag med Divine Chocolate och allteftersom lokalborna får inkomster kan de satsa mer på sina farmer och produktionslinjer och med det har man idag uppnått kakao av oöverträfflig kvalitet.

Det låter nästan för bra för att vara sant och alla vinner: producenten som får en bra inkomst, organisationen som kan hjälpa ännu fler, liksom konsumenten som kan njuta av sagolika chokladbitar med olika smaker. För det är just det som är grejen, man har extremt god choklad som alla bara vill ha mer av. Det handlar om vit choklad med tranbär, ren mjölkchoklad, hasselnötschoklad och underbar mörk choklad med hela 70% kakao som får det att vattnas i munnen. Man kan knappast ge bort en bättre present då man på så sätt gör alla inblandade glada, inte minst den lyckosten som får njuta av världens godaste choklad!